HSK Ledy
  • piec
  • układarka
Produkcja w Polsce

Oprawy oświetleniowe HSK LEDY produkowane są z najwyższej jakości komponentów w procesie produkcyjnym zorganizowanym zgodnie z wymogami systemu zapewnienia jakości ISO 9000. Zakład produkcyjny firmy wyposażony w profesjonalne laboratorium fotometryczne znajduje się w Krakowie. Doświadczony zespół inżynierów współpracujących z projektantami form przemysłowych z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych tworzy oprawy oświetleniowe LED o wysokiej jakości, spełniające wszelkie normy i potrzeby polskich odbiorców.


Komponenty najwyższej klasy

Diody LED stosowane w naszych wyrobach importujemy bezpośrednio od wiodącego producenta w Korei, z którym wiąże nas dwudziestoletni okres współpracy przy produkcji innych wyrobów elektronicznych. Dzięki temu wykorzystujemy w naszych oprawach diody LED o najwyższej dostępnej efektywności energetycznej. Daje nam to również przywilej zamawiania diod o nietypowych temperaturach barwowych na specjalne życzenia klientów.

Zasilacze stosowane w naszych oprawach pochodzą głównie z firmy MPL w Gliwicach, która zapewnia stabilną jakość oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną układów zasilania. Na życzenie klientów dostarczamy również układy zasilania od innych renomowanych dostawców, m.in. z firm OSRAM i HELWAR.

Systemy sterowania oświetleniem produkowane są w naszym zakładzie na bazie najlepszych dostępnych komponentów niemieckiej firmy ZMDI. Obwody drukowane są produkcji polskiej i pochodzą z zakładu ATAREX w Bielsku-Białej, wchodzącego w skład firmy HSK DATA.


Szczegółowa kontrola jakości

Wszystkie komponenty przechodzą w zakładowym laboratorium rygorystyczną kontrolę dostaw przed dopuszczeniem ich do produkcji. Proces wytwarzania odbywa się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, zapewniających stałe parametry uzyskiwanych wyrobów. Naszym priorytetem jest wysoka jakość wyrobów, dlatego oprócz kontroli międzyoperacyjnych w trakcie procesu produkcyjnego poddajemy wszystkie nasze produkty próbnej eksploatacji w pełnym obciążeniu przez 24 godziny. Następnie przeprowadzamy test końcowy oraz pakowanie i ekspedycję.

Organizacja produkcji HSK LEDY została podporządkowana osiągnięciu najwyższej i stabilnej jakości naszych produktów.

x

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskledy.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem odwiedzającym stronę www.hskledy.com.pl, działając na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) aprobuję zgodę dziecka na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, danych osobowych dziecka w postaci historii odwiedzanych przez dziecko stron, jego aktywności w Internecie poprzez wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza aprobata wyrażona została w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że znana mi jest klauzula informacyjna, dostarczona przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności posiadam informację, że cofnięcie aprobaty możliwe jest w każdym momencie w formie, w jakiej została udzielona. Posiadam wiedzę, że cofnięcie zgody lub aprobaty bądź ich niewyrażenie nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, wyrażającym zgodę na przetwarzanie jego danych. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia aprobaty na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem

USTAWIENIA

Prosimy wybrać, jakie rodzaje plików cookies może wykorzystywać nasz serwis:

Pliki cookies statyczne
Pliki cookies statystyczne
Pliki cookies marketingowe