HSK Ledy
  • laboratorium fotometryczne
  • goniofotometr
  • goniofotometr

ZAKŁADOWE LABORATORIUM FOTOMETRYCZNE HSK LEDY
wyposażone jest w nowoczesny, w pełni zautomatyzowany sprzęt, umożliwiający prowadzenie wszystkich podstawowych pomiarów fotometrycznych i elektrycznych źródeł światła, opraw oświetleniowych, układów zasilających oraz sterujących.

  • GONIOFOTOMETR zainstalowany w 12-metrowej wielokomorowej ciemni optycznej służy do zdejmowania przestrzennych rozsyłów światłości opraw oświetleniowych. Na podstawie tego pomiaru podajemy w kartach katalogowych rzeczywiste wartości strumienia całkowitego naszych opraw, a także udostępniamy projektantom oświetlenia aktualne i wiarygodne pliki fotometryczne.
  • SFERY ULBRICHTA o średnicy 0,5m i 2,5m służą do określania strumienia całkowitego i charakterystyk spektralnych źródeł światła i opraw, co z jednej strony umożliwia nam bieżącą kontrolę dostaw komponentów, a z drugiej strony gwarantuje, że podawane przez nas parametry jakościowe opraw, a zwłaszcza współczynnik oddawania barw, w pełni odpowiadają rzeczywistości.
  • LUKSOMIERZ SONOPAN jest wykorzystywany do pomiarów oświetlenia w terenie, umożliwiając weryfikację projektów realizowanych z zastosowaniem opraw HSK LEDY.

Wyposażenie elektryczne obejmuje kalibrowane żródła prądu stałego i przemiennego oraz precyzyjny miernik mocy, zapewniający pomiary napięć, prądów oraz współczynnika mocy w zakresie od 1W do 1kW, co umożliwia kontrolę zasilaczy pod kątem spełniania zasadniczych wymagań stawianych sprzętowi oświetleniowemu. W zakresie pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa fotobiologicznego korzystamy ze współpracy z akredytowanym Laboratorium Pomiarowym i Wzorcującym Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu, a w zakresie określania stopni ochrony obudów naszych opraw polegamy na pomiarach akredytowanego laboratorium ELTEST w Warszawie.

Ambicją laboratorium HSK LEDY jest dostarczanie odbiorcom naszego oświetlenia precyzyjnych i aktualnych danych naszych wyrobów, tak aby współpracujący z nami projektanci oświetlenia mieli komfort pracy na godnych zaufania danych fotometrycznych i elektrycznych.

x

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskledy.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem odwiedzającym stronę www.hskledy.com.pl, działając na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) aprobuję zgodę dziecka na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, danych osobowych dziecka w postaci historii odwiedzanych przez dziecko stron, jego aktywności w Internecie poprzez wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza aprobata wyrażona została w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że znana mi jest klauzula informacyjna, dostarczona przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności posiadam informację, że cofnięcie aprobaty możliwe jest w każdym momencie w formie, w jakiej została udzielona. Posiadam wiedzę, że cofnięcie zgody lub aprobaty bądź ich niewyrażenie nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, wyrażającym zgodę na przetwarzanie jego danych. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia aprobaty na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem

USTAWIENIA

Prosimy wybrać, jakie rodzaje plików cookies może wykorzystywać nasz serwis:

Pliki cookies statyczne
Pliki cookies statystyczne
Pliki cookies marketingowe