HSK Ledy

Materiały prasowe dotyczące firmy HSK LEDY


Rekomendacja produktu, Fachowy Elektryk 5/2015, wyd. Targetpress


News, Oświetlenie LED 3/2015, wyd. Publikatech


Artykuł prezentujący realizację HSK LEDY: oświetlenie lakierni i serwisu samochodowego w Krakowie, Oświetlenie LED 3/2015, wyd. Publikatech


Rekomendacje Lux Magazynu: Antilia A-98, LUX Magazyn 3/2015Artykuł prezentujący realizację HSK LEDY: oświetlenie serwisu, lakierni i biur firmy Volkswagen Auto Special w Modlniczce, LUX Magazyn 3/2015


Artykuł prezentujący realizację HSK LEDY: oświetlenie największego centrum sportowego w Częstochowie, Oświetlenie LED 2/2015, wyd. Publikatech


showroom HSK LEDY w Oswietlenie led 2/2015

Artykuł w przeglądzie Showroomów w Polsce, Oświetlenie LED 2/2015, wyd. Publikatech


aq-8 oprawa przemysłowa LED prezentacja produktu

Prezentacja produktu: oprawa przemysłowa Aquarius Pro 9, Oświetlenie LED 2/2015, wyd. Publikatech


Targowe ABC Energetab, Targi Energia Kielce 2015


Rynek Elektryczny 2/2015, artykuł w dziale Przegląd Laboratoriów, wyd. Publikatech


Targowe ABC, Energetab, Targi Bielskie 2014


Rynek Elektryczny 2/2015, artykuł Superwydajne Panele LED dziale Nowości, wyd. Publikatech


Ogłoszenie w czasopiśmie Oświetlenie LED 1/2015, wyd. Publikatech


Artykuł Oprawy LED do oświetlenia drogowego, "Oswietlenie LED" nr 3/2014 Wydawca: Publikatech

Ogłoszenie, Oswietlenie LED nr 3/2014 Wydawca: Publikatech

Ogłoszenie, Oswietlenie LED nr 3/2014 Wydawca: PublikatechOswietlenie LED nr 2/2014 Wydawca: Publikatech


Oświetlenie LED, nr 4/2-13. Wydawca: PublikatechLED Lighting Magazine,  dystrybuowany na targach Light + Building, wydawca: Publikatech


x

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskledy.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem odwiedzającym stronę www.hskledy.com.pl, działając na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) aprobuję zgodę dziecka na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, danych osobowych dziecka w postaci historii odwiedzanych przez dziecko stron, jego aktywności w Internecie poprzez wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza aprobata wyrażona została w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że znana mi jest klauzula informacyjna, dostarczona przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności posiadam informację, że cofnięcie aprobaty możliwe jest w każdym momencie w formie, w jakiej została udzielona. Posiadam wiedzę, że cofnięcie zgody lub aprobaty bądź ich niewyrażenie nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, wyrażającym zgodę na przetwarzanie jego danych. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia aprobaty na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem

USTAWIENIA

Prosimy wybrać, jakie rodzaje plików cookies może wykorzystywać nasz serwis:

Pliki cookies statyczne
Pliki cookies statystyczne
Pliki cookies marketingowe