HSK Ledy
 • liniowa oprawa LED o płaskim profilu z modułem zasilania awaryjnego

  PRZEZNACZENIE: do oświetlenia biur, salonów, eleganckich hoteli, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, gdzie najwyższa wydajność musi łączyć się z estetyką. Oprawa posiada atest NIZP-PZN wymagany w obiektach użyteczności publicznej, szkołachm szpitalach, zakładach produkcji żywności (nr: HK/K/1065/01/2017 ważny do 30.11.2022r.)

  OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy, przezroczysty prążkowany lub pryzmatyczny, zapewniający wyższą efektywność.

  ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.

  WYKONANIA: R – dostropowe do sufitów kartonowo-gipsowych, P – zwieszane.
  Dostępne wersje: AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.
  ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.

       

  Świadectwo dopuszczenia 
  CNBOP-PIB nr 2874/2017
       

   

  do pobrania

  cechy produktu

  • produkt polski
  • deklaracja ce
  • 230V/50Hz
  • I klasa ochronności
  • nie mruga
  • tryb awaryjny
  • ip 20
  • ip 20/44
  • dostępne wersje
  • atest NIZP-PZH

  dostępne kolory

  • aluminium
  • paleta RAL
   (na zamówienie, za dopłatą)
   Typ Znamionowy
  strumień
  świetlny
  z oprawy
  Awaryjny
  strumień
  świetlny
  oprawy
  Temperatura
  barwowa
  światła
  z oprawy
  Znam.
  moc
  oprawy
  Ra Czas
  ładow.
  akumul.
  Czas
  pracy
  awaryjnej
  Ciężar Wymiary
  DxSxW
  (bez uchwytu)
  A-64-60-  X-30W-3000-IPX1  /MODUŁ-1h/ X2 2 000lm >390lm ciepła 3000K 30W >82 24h 1h 2,8kg 600x76x38mm
  A-64-60- X -30W-4000-IPX1  /MODUŁ-1h/ X2 2 250lm >440lm neutr. 4000K 30W >83 24h 1h 2,8kg 600x76x38mm
  A-64-167-  X-90W-3000-IPX1  /MODUŁ-3h/ X2 6 750lm >198lm ciepła 3000K 90W >82 24h 3h 3,9kg 1670x76x38mm
  A-64-167- X -90W-3000-IPX1  /MODUŁ-1h/ X2 6 750lm >390lm ciepła 3000K 90W >82 24h 1h 3,9kg 1670x76x38mm
  A-64-167- X-90W-4000-IPX1  /MODUŁ-3h/ X2 7 500lm >220lm neutr. 4000K 90W >83 24h 3h 3,9kg 1670x76x38mm
  A-64-167- X -90W-4000-IPX1  /MODUŁ-1h/ X2 7 500lm >440lm neutr. 4000K 90W >83 24h 1h 3,9kg 1670x76x38mm
  A-64-329-  X-180W-3000-IPX1  /MODUŁ-3h/ X2 13 500lm >198lm ciepła 3000K 180W >82 24h 3h 5,0kg 3290x76x38mm
  A-64-329-  X-180W-3000-IPX1  /MODUŁ-1h/ X2 13 500lm >390lm ciepła 3000K 180W >82 24h 1h 5,0kg 3290x76x38mm
  A-64-329-  X-180W-4000-IPX1  /MODUŁ-3h/ X2 15 000lm >220lm neutr. 4000K 180W >83 24h 3h 5,0kg 3290x76x38mm
  A-64-329-X -180W-4000-IPX1  /MODUŁ-1h/ X2 15 000lm >440lm neutr. 4000K 180W >83 24h 1h 5,0kg 3290x76x38mm
  X – R lub P
  X1 – 20 lub 20/44
  X2 – AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3) – dane techniczne dostępne na życzenie.
  Atest NIZP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017 ważny do 30.11.2022r.
  Dopuszczenie CNBOP nr. 2874/2017

x

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskledy.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem odwiedzającym stronę www.hskledy.com.pl, działając na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) aprobuję zgodę dziecka na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, danych osobowych dziecka w postaci historii odwiedzanych przez dziecko stron, jego aktywności w Internecie poprzez wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza aprobata wyrażona została w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że znana mi jest klauzula informacyjna, dostarczona przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności posiadam informację, że cofnięcie aprobaty możliwe jest w każdym momencie w formie, w jakiej została udzielona. Posiadam wiedzę, że cofnięcie zgody lub aprobaty bądź ich niewyrażenie nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, wyrażającym zgodę na przetwarzanie jego danych. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia aprobaty na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem

USTAWIENIA

Prosimy wybrać, jakie rodzaje plików cookies może wykorzystywać nasz serwis:

Pliki cookies statyczne
Pliki cookies statystyczne
Pliki cookies marketingowe