HSK Ledy

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIECHOWIE

  • Sala komputerowa - oprawy LED Pegaz
  • sala lekcyjna - oprawy LED Pegaz i Antilia
  • sala lekcyjna - oprawy LED Pegaz i Antilia
  • sala gimnastyczna - oprawy Aquarius
  • szkolny korytarz - oprawy LED Aquarius
  • jadalnia szkolna - oprawy LED Aquarius
  • kuchnia - oprawy LED Aquarius

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie przeszła energomodernizację w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych". W ramach tego zadania, obok wymian okien i drzwi, montażu głowic termostatycznych oraz instalacji fotowoltaicznej i nowoczesnych pieców, zastąpiono wszystkie tradycyjne źródła światła na nowoczesne oprawy LED. 

Oświetlenie zastosowane w Szkole Podstawowej to przede wszystkim oprawy Pegaz, ekonomiczne i bardzo wydajne oprawy LED zaprojektowane przez Studio Triada Design.W klasach dodatkowo zastosowano oprawy Antilia ze specjalnym uchwytem umożliwiającym regulację kąta świecenia, dzięki czemu na tablice skierowany jest dodatkowy, silny strumień światła, nie powodujący efektu olśnienia nawet u uczniów siedzących w pierwszych ławkach. Korytarze oraz kuchnię i stołówkę oświetlono oprawami Aquarius, które charakteryzują się wysoką szczelnością (IP65) oraz odpornością na narażenia mechaniczne IK10. Posiadają one także atesty PZH, dzięki czemu doskonale nadają się do miejsc, gdzie przygotowywana jest żywność.

HSK LEDY udzieliła pełnego wsparcia firmie wykonującej tę termomodernizację na etapie projektu oświetlenia i instalacji oraz przy  tworzeniu dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do rozliczeń projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, Marii Konopnickiej 13, 32-200 Miechów


Zastosowane oprawy

PEGAZ

ANTILIA A-69

AQUARIUS

x

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na stronie www.hskledy.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych na cele statystyczne, personalizacyjne, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem odwiedzającym stronę www.hskledy.com.pl, działając na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) aprobuję zgodę dziecka na przetwarzanie przez administratora – HSK Ledy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków, danych osobowych dziecka w postaci historii odwiedzanych przez dziecko stron, jego aktywności w Internecie poprzez wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki Internetowej, a także dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza aprobata wyrażona została w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że znana mi jest klauzula informacyjna, dostarczona przez administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności posiadam informację, że cofnięcie aprobaty możliwe jest w każdym momencie w formie, w jakiej została udzielona. Posiadam wiedzę, że cofnięcie zgody lub aprobaty bądź ich niewyrażenie nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, wyrażającym zgodę na przetwarzanie jego danych. Oświadczam, że mam świadomość, że w przypadku chęci wyrażenia aprobaty na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. Dalsze informacje o możliwości dokonywania zmian, dostępne są pod tym linkiem

USTAWIENIA

Prosimy wybrać, jakie rodzaje plików cookies może wykorzystywać nasz serwis:

Pliki cookies statyczne
Pliki cookies statystyczne
Pliki cookies marketingowe